do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych

Ekspert: Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

 Zasady ogólne funkcjonowania wydatków strukturalnych
Czas: 35:01
Data dodania: 2017-03-21  Aktualna: nie
Z tego odcinka dowiesz się:
• jaka jest definicja wydatków strukturalnych,
• jakie są kryteria zaliczania wydatków do wydatków strukturalnych,
• jakich wydatków nie zalicza się do wydatków strukturalnych,
• jak funkcjonuje konto pozabilansowe 975 „Wydatki strukturalne”,
• po co i w jaki sposób należy eliminować przepływy pieniężne w sprawozdaniu Rb-WSa.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia