do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Ekspert: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Lekcja 1. Zmiany w zasadach rachunkowości
Czas: 17:38
Data dodania: 2018-02-26  Aktualna: tak
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jakie nowe definicje wprowadzono do słowniczka pojęć w nowym rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont,
• w jaki sposób zostały doprecyzowane zapisy dotyczące wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia