do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jsfp po zmianach prawnych

Ekspert: Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

Lekcja 1. Podstawy prawne oraz definicje środków trwałych
Czas: 15:26
Data dodania: 2017-11-21  Aktualna: tak
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zmiany do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. art. 16f). Nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT) – Dz.U. z 2017 r. poz. 2175.
W budżetach roku 2018 wydatki na zakupy inwestycyjne klasyfikowane w paragrafie 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w związku z wejściem w życie ww. zmiany będą klasyfikowane jako wydatki bieżące.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont... (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), w którym uproszczenia dot. jednorazowego umarzania są zawarte w § 7 ust. 2 (wcześniej był to § 6 ust. 3 rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• co to są środki trwałe,
• gdzie są określone ich definicje,
• czy środki trwałe otrzymane w zarząd lub użytkowanie zalicza się do środków trwałych jednostki,
• na jakie grupy KŚT są podzielone środki trwałe.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia