do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Ekspert: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Lekcja 1. Podstawy prawne oraz osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej
Czas: 24:34
Data dodania: 2017-05-30  Aktualna: tak
Z tego odcinka dowiesz się:
• czym jest kontrola zarządcza,
• czy kontrola zarządcza jest pojęciem szerszym niż kontrola finansowa,
• jakie cele ma kontrola zarządcza,
• kto odpowiada za zapewnienie jej funkcjonowania,
• na czym polega koordynacja kontroli zarządczej.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia