do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Ekspert: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.


Czas: 36:32
Data dodania: 2017-04-12  Aktualna: tak
Z dniem 28 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 659)
Z tego szkolenia dowiesz się m.in.:
• jakie zmiany nastąpiły w zasadach umorzenia w całości należności cywilnoprawnych,
• jakie zmiany nastąpiły w przypadku zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym,
• co oznacza umorzenie należności „z urzędu”,
• czy po zmianach w uofp można nie dochodzić drobnych należności cywilnoprawnych,
• co się zmieniło w przesłankach udzielania ulg w spłacie należności na wniosek dłużnika.

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia