do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych

Ekspert: Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.


Czas: 23:23
Data dodania: 2017-03-28  Aktualna: tak
Z tego szkolenia dowiesz się:
• kiedy dokonuje się odpisów aktualizujących należności,
• jakie są metody ustalania wysokości odpisu aktualizującego należności,
• na czym polega kryterium „wiekowania należności”,
• w jaki sposób powinno być dokumentowane utworzenie odpisów aktualizujących należności,
• jak ewidencjonować odpisy aktualizujące należności.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia