do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki

Ekspert: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.


Czas: 21:57
Data dodania: 2017-03-16  Aktualna: tak
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont... (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Rozporządzenie po raz pierwszy ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r. Sprawozdania finansowe (w tym bilans) za rok 2017 sporządza się jeszcze na starych zasadach (na podstawie rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

Z tego szkolenia dowiesz się:
• w jaki sposób prowadzić ewidencję szczegółową do konta 800, aby zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki,
• jakie dane wykazuje się w zwiększeniach funduszu,
• jakie dane wykazuje się w zmniejszeniach funduszu.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia