do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki

Ekspert: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.


Czas: 21:57
Data dodania: 2017-03-16  Aktualna: tak
Z tego szkolenia dowiesz się:
• w jaki sposób prowadzić ewidencję szczegółową do konta 800, aby zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki,
• jakie dane wykazuje się w zwiększeniach funduszu,
• jakie dane wykazuje się w zmniejszeniach funduszu.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia