do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

RACHUNEK zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Ekspert: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.


Czas: 27:16
Data dodania: 2017-03-09  Aktualna: tak
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont... (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Rozporządzenie po raz pierwszy ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r. Sprawozdania finansowe (w tym rachunek zysków i stat) za rok 2017 sporządza się jeszcze na starych zasadach (na podstawie rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

Z tego szkolenia dowiesz się:
• jakie pozycje zostały uchylone w „Rachunku zysków i strat”,
• jak powiązać poszczególne pozycje „Rachunku zysków i strat” z kontami zespołu 4, w tym z paragrafami klasyfikacji budżetowej,
• jakie dane ujmować w poszczególnych pozycjach „Rachunku zysków i strat”.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia