do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Rachunkowość i sprawozdawczość

Zamknięcie roku 2016 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Ekspert: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.


Czas: 01:02:48
Data dodania: 2017-01-31  Aktualna: tak
Z tego szkolenia dowiesz się:
• jakie czynności przygotowawcze poprzedzają zamkniecie ksiąg rachunkowych,
• jakie rozliczenia podlegają wykonaniu na koniec roku,
• jak ujmować koszty i zobowiązania na przełomie roku,
• jakich księgowań należy dokonać na koniec roku, w tym przeksięgowań rocznych,
• jakie obowiązują zasady ujmowania zdarzeń po dniu bilansowym,
• w jaki sposób należy korygować błędy wykryte po zakończeniu roku, w którym powstały.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia