do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Prawo w samorządzie

Dostęp do informacji publicznej

Ekspert:

Radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , dawniej pracownik administracji publicznej, obecnie prowadzi w Krakowie i w Radomiu własną kancelarię radcowską zajmującą się reprezentacją w postępowaniach administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej (z tego zakresu obroniona praca doktorska w 2016 r.), planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Współautor książki Dyplom z Internetu (2015 r.) oraz komentarza do Ustawy o samorządzie gminnym (2015 r.) i autor przeszło trzystu artykułów, głównie z zakresu prawa samorządowego, publikowanych m.in. w „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie Mieszkaniowej”, „Inwestorze”, „Sekretarzu i Organizacji Urzędu” oraz „Skarbniku i Finansach Publicznych” czy „Inwestycjach Sektora Publicznego”.

Lekcja 1. Informacja publiczna a niepubliczna
Czas: 12:35
Data dodania: 2017-01-11  Aktualna: tak
Z tego odcinka dowiesz się:
- czym jest informacja publiczna,
- jaka jest definicja „sprawy publicznej” i co jest jej przeciwieństwem,
- co jest nośnikiem informacji publicznej,
- jaki dokument musi zostać zakwalifikowany jako prywatny.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia