do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny - Podatki i opłaty lokalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ekspert: Hanna Kmieciak

Specjalista w zakresie dochodów JST

Lekcja 1. Kto jest podatnikiem w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas: 12:40
Data dodania: 2017-12-06  Aktualna: tak
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• kto jest podatnikiem w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami,
• kto jest właścicielem w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
• w jakiej wysokości opodatkować współwłaścicieli nieruchomości,
• kiedy podatnikiem może być najemca nieruchomości,
• kto i w jakiej wysokości ponosi opłaty we wspólnocie mieszkaniowej,
• na kim ciąży obowiązek ponoszenia opłat w spółdzielni mieszkaniowej,
• czy mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej jest obowiązany do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia