do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Interpretacje urzędów, rok 2017, Urząd Zamówień Publicznych, data dodania: 25.02.2017

Opinia UZP /Badanie i ocena ofert/

Jak należy interpretować termin niezwłocznie określony w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp? Stosownie do treści art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Na gruncie ustawy Pzp, brak jest definicji legalnej pojęcia "niezwłocznie". W tym zakresie zatem należy posłużyć...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »