do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Interpretacje urzędów, rok 2015, Urząd Zamówień Publicznych, data dodania: 31.07.2015

Opinia UZP /Wybrane aspekty dotyczące badania rażąco niskiej ceny w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od dnia 19 października 2014 r./

Pojęcie dowodu w rozumieniu art. 90 ust. 3 ustawy Pzp należy rozumieć szeroko; za dowód może być uznane także oświadczenie samego wykonawcy. Teza od Redakcji Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że sytuacja, kiedy zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia odnoszące się do podanej w ofercie ceny, ma miejsce m. in. wtedy, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia. Przy stosowaniu przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w celu ustalenia konieczności zwrócenia...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »