do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Orzeczenia z zamówień publicznych, rok 2017, Krajowa Izba Odwoławcza, data dodania: 30.03.2017

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lutego 2017 r., sygn. KIO 275/17

1. Cena ofertowa przystępującego jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Należy zatem stwierdzić, że ziściła się przesłanka wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie wyliczenia ceny przedmiotowej oferty przewidziana w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp. Przeprowadzenie tych czynności jest dla zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązkowe i nie może go zastąpić postępowanie dowodowe w toku postępowania odwoławczego. 2. W ocenie składu orzekającego nie zachodzą w sprawie także przesłanki...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »