do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Orzeczenia z zamówień publicznych, rok 2017, Krajowa Izba Odwoławcza, data dodania: 17.03.2017

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. KIO 140/17

1.W pierwszej kolejności Izba podkreśla, że ostatnia nowelizacja miała na celu odformalizowanie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, tzn. ograniczenie wymogów dokumentacyjnych względem wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego. Chodził o żądanie co do zasady dokumentów tylko od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Wiązał się z tym także obowiązek akceptowania przez zamawiającego na etapie postępowania oświadczeń własnych (w postępowaniach podprogowych) lub JEDZ-a (w postępowaniach unijnych). Jednocześnie art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp dopuścił posłużenie się kryterium oceny ofert...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »