do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Orzeczenia z zamówień publicznych, rok 2017, Krajowa Izba Odwoławcza, data dodania: 22.02.2017

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. KIO 54/17

Jako że postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i zamawiający zaanonsował, że zastosuje art. 24aa Pzp, zamawiający dokonał najpierw oceny ofert i stwierdzając, że wykonawca ZUL, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegała wykluczeniu - zamawiający mógł zaniechać oceny spełniania przez wszystkich wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny pozostałych ofert. Teza od Redakcji Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2017 r....

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »