do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Orzeczenia z zamówień publicznych, rok 2016, Krajowa Izba Odwoławcza, data dodania: 13.12.2016

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 października 2016 r., sygn. KIO 1855/16

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2016 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 października 2016 r. przez wykonawcę: Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; b) powtórzenie czynności badania...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »