do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Orzeczenia Sądu Najwyższego, rok 2017, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, data dodania: 24.10.2017

Wyrok SN z dnia 30 maja 2017 r., sygn. I PK 171/16

Pracownik samorządowy nie może być na stałe oddelegowany do pracy w innej jednostce, która podlega gminie, na mocy porozumienia dyrektorów. Gazeta Prawna nr 151/2017 Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bohdan Bieniek (sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski w sprawie z powództwa I.P. przeciwko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w [...] o wynagrodzenie za pracę i ustalenie istnienia stosunku pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 30 maja 2017 r., skargi kasacyjnej powódki...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »