do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2017, data dodania: 22.04.2017

Porada aktualna na dzień 21-06-2018

Odpis aktualizujący na odsetki

Czy należne a niezapłacone odsetki od należności budżetowych powinny być na koniec roku w całości objęte odpisem aktualizacyjnym? http://forum.infor.pl/topic/434653-odsetki/ Nie, taki odpis aktualizujący będzie uznany za nieprawidłowy. Na dzień bilansowy kwoty należności wycenia się w kwocie należnej zapłaty (czyli wraz z odsetkami za zwłokę) przy zachowaniu zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 7 uor). Prawdopodobieństwo zapłaty uwzględnia się, dokonując odpisu aktualizującego należności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w polityce rachunkowości danej jednostki. Odpis aktualizujący...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »