do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2017, data dodania: 29.03.2017

Artykuł aktualny na dzień 21-06-2018

Niedokonywanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki budżetowej nie ustalono zasad aktualizacji należności, a w zakładowym planie kont pominięto konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Prawidłowy sposób postępowania: Jednostki budżetowe mają obowiązek dokonywania wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostrożności (czyli dokonując odpisu aktualizującego wielkość należności z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty). Sposób, w jaki mają być dokonywane odpisy aktualizujące, należy określić w polityce rachunkowości jednostki. Ponieważ jednostki mają obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących należności budżetowych, nie mogą pominąć konta 290...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »