do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2017, data dodania: 29.03.2017

Artykuł aktualny na dzień 19-06-2018*

*Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont... (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Przepisy dot. ujmowania w księgach rachunkowych odsetek od należności i zobowiązań są zawarte w § 11 (wcześniej był to § 8 ust. 5 rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

Nieprawidłowe dokonywanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowość: W urzędzie miasta konto 290 „Odpisy aktualizujące należności” wykazywało na koniec roku 2014, 2015 i 2016 saldo w kwocie 645 935,98 zł. Na saldo to składały się jedynie kwoty odsetek naliczonych i niespłaconych z tytułu należności podatkowych i cywilnoprawnych, według stanu na 31 grudnia 2014 r. W latach 2015 i 2016 w jednostce w ogóle nie dokonywano kwartalnego naliczenia odsetek należnych, a niespłaconych. W polityce rachunkowości jednostki nie określono zasad tworzenia odpisu aktualizującego należności. Prawidłowy sposób postępowania: W urzędach...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »