do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017, data dodania: 15.03.2017

Artykuł aktualny na dzień 24-02-2018*

*22 listopada 2017 r. został wydany tekst jednolity ustawy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342). Tekst jednolity nie wprowadza żadnych nowych zmian niż te, które zostały wprowadzone wcześniej ustawami zmieniającymi. Jest odzwierciedleniem istniejącego stanu prawnego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I

Wstęp Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zachowania zasad jawności i przejrzystości gospodarki finansowej sektora publicznego. Szczególne zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek należących do sektora publicznego powodują, że powszechnie obowiązujące unormowania wynikające z ustawy o rachunkowości w różnych typach i rodzajach jednostek sektora publicznego podlegają wyłączeniu albo modyfikacji. Problemem tych jednostek jest nie tylko prawidłowe ustalenie zakresu obowiązujących je...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »