do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017, data dodania: 15.03.2017

Artykuł aktualny na dzień 21-06-2018*

*22 listopada 2017 r. został wydany tekst jednolity ustawy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342). Tekst jednolity nie wprowadza żadnych nowych zmian niż te, które zostały wprowadzone wcześniej ustawami zmieniającymi. Jest odzwierciedleniem istniejącego stanu prawnego. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej umieściło ankietę dotyczącą zmian przepisów o rachunkowości. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi podstawowy akt prawny regulujący polskie standardy rachunkowości. Ustawa powstała ponad 20 lat temu i była wielokrotnie nowelizowana ze względu na regulacje unijne oraz zmieniające się otoczenie gospodarczo-prawne. Ministerstwo Finansów uważa za celowe przeprowadzenie przeglądu zawartych w ustawie rozwiązań. W tym celu opracowało ankietę, aby uzyskać odpowiedzi na pytania, jakie obszary wymagają zmian, dzięki którym może zwiększyć się wartość użytkowa sprawozdań finansowych, a prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie zracjonalizowane. Wybór obszarów objętych ankietą oparty został na podstawie postulatów zgłaszanych przez członków KSR oraz sygnałach docierających z rynku i dotyczy m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ankieta będzie dostępna do wypełnienia do 21 czerwca .2018 r. https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772?lang=pl

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I

Wstęp Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zachowania zasad jawności i przejrzystości gospodarki finansowej sektora publicznego. Szczególne zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek należących do sektora publicznego powodują, że powszechnie obowiązujące unormowania wynikające z ustawy o rachunkowości w różnych typach i rodzajach jednostek sektora publicznego podlegają wyłączeniu albo modyfikacji. Problemem tych jednostek jest nie tylko prawidłowe ustalenie zakresu obowiązujących je...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »