do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017, data dodania: 15.03.2017

Artykuł aktualny na dzień 21-04-2018*

*Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont... (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), w którym uproszczenia dot. jednorazowego umarzania są zawarte w § 7 ust. 2 (wcześniej był to § 6 ust. 3 rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

Szczególne zasady ewidencji umorzenia wyposażenia w jednostkach budżetowych

W różnych publikacjach są podane odmienne formy księgowania niskocennych środków trwałych (wyposażenia): 1) sposób 1 – Wn 013 „Pozostałe środki trwałe” i Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” oraz Wn 400 „Amortyzacja” i Ma 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz zbiorów bibliotecznych” (taki jest przyjęty w naszym zakładowym planie kont), 2) sposób 2 – Wn 013 i Ma 201 oraz Wn 401 „Zużycie materiałów i energii” i Ma 072. Który sposób ewidencji powinna zastosować jednostka...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »