do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2017, data dodania: 16.02.2017

Porada aktualna na dzień 16-12-2018

Korekta wartości początkowej środka trwałego

Jednostka budżetowa otrzymała protokołem zdawczo-odbiorczym (PT) środek trwały, którego wartość początkowa została zaniżona na skutek niewłaściwego rozliczenia nakładów inwestycyjnych przez jednostkę przekazującą. Na podstawie jakiego dokumentu należy dokonać korekty tej wartości w obu jednostkach? Przegląd forów internetowych dla księgowych http://forum.infor.pl/topic/432261-zmiana-wartosci-poczatkowej-srodka-trwalego/ Dokument PT - "Przekazanie/przyjęcie środka trwałego" stanowi dowód własny zewnętrzny w jednostce przekazującej środek trwały i dowód zewnętrzny obcy w jednostce otrzymującej. Dowód ten powinien być rzetelny, tzn. powinien wiernie odzwierciedlać rodzaj i wartość operacji gospodarczej, którą potwierdza (art. 22...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »