do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2016, data dodania: 30.12.2015

Artykuł aktualny na dzień 15-12-2018

Lista kontrolna - zamknięcie roku 2015

  1. Czy do komórki księgowości spłynęły wszystkie dokumenty źródłowe podlegające ujęciu w księgach rachunkowych 2015 r.?   2. Czy do ksiąg rachunkowych wprowadzono wszystkie operacje, które nastąpiły w 2015 r. zgodnie z zasadą memoriału?   3. Czy przeanalizowano i uzgodniono obroty kont księgi głównej i dziennika oraz sumy obrotów i sald kont aktywnych i pasywnych księgi głównej?   4. Czy uzgodniono zapisy ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną?   5. Czy przeanalizowano i wyjaśniono wszystkie zapisy na koncie "Wpływy do...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »