do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2016, data dodania: 30.12.2015

Artykuł aktualny na dzień 16-12-2018

Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów

Do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie zdarzenia dotyczące jednostki, które nastąpiły po 31 grudnia, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Sposób postępowania w przypadkach wystąpienia zdarzeń po dniu bilansowym jest uregulowany w art. 54 uor, jak również w MSR nr 10 - "Zdarzenia następujące po dniu bilansowym". Wymogi uor w zakresie klasyfikacji, księgowania i ujawniania zdarzeń...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »