do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2015, data dodania: 27.08.2015

Artykuł aktualny na dzień 19-10-2018*

*Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont… (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zastąpiło ono rozp. MF z 5 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 760). Zmiany te nie mają wpływu na aktualność porady.

Kontrola merytoryczna dowodów księgowych wykonywana ex post (po dokonaniu wydatków)

W praktyce występują dwa typy operacji, w których kontrola merytoryczna dowodów źródłowych nie jest przeprowadzana ex ante (przed ich realizacją), ale ex post - po dokonaniu wydatku ze środków publicznych. Są to przypadki dokonywania zakupów środków rzeczowych (trwałych i obrotowych) oraz usług opłacane: 1) z zaliczek udzielonych pracownikowi przez pracodawcę, 2) za pomocą kart płatniczych wydanych do rachunków bankowych jednostki organizacyjnej sektora publicznego, będących w posiadaniu pracowników tych jednostek. 1. Kontrola merytoryczna wydatków opłacanych z zaliczek udzielanych pracownikom Pracownicy państwowych...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »