do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2015, data dodania: 27.08.2015

Artykuł aktualny na dzień 24-10-2018*

*Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont… (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zastąpiło ono rozp. MF z 5 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 760). Zmiany te nie mają wpływu na aktualność porady.

Zakres kontroli merytorycznej dowodów księgowych obcych

Obce dowody księgowe stanowią w jednostkach sektora finansów publicznych dokumenty będące podstawą do opłacenia ze środków publicznych wydatków na zakup środków rzeczowych (środków trwałych, materiałów), praw (np. licencji na użytkowanie programów komputerowych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych) oraz usług (w tym także robót budowlanych i remontowych). Dowody te zazwyczaj wymagają zamieszczania na nich: ● rozszerzonego opisu merytorycznego zawierającego opis uzupełniający operacji gospodarczych, ● wskazanie trybu, w jakim zlecono wykonanie dostaw i usług, ● potwierdzenie realizacji dostaw i usług zgodnie...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »