do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2015, data dodania: 02.06.2015

Artykuł aktualny na dzień 21-11-2017*

*Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w przypadkach wskazanych w art. 35b ust. 1 pkt 1–5 uor. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują drobne zmiany w tym zakresie w pkt 1 i 2.

Odpisy aktualizujące należności cywilnoprawne – zasady ich tworzenia

Jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek corocznego dokonywania odpisów aktualizujących. Wiąże się to z zasadą ostrożności. Pojawiającym się problemem jest ustalanie jego wysokości, jak również ewentualna możliwość stosowania zbiorczych odpisów aktualizujących czy też wprowadzania w polityce rachunkowości uproszczeń co do zasad prowadzenia owego odpisu aktualizującego. Jest to ważne zagadnienie i nie może być pominięte przy analizie należności cywilnoprawnych. W tym rozdziale przedstawione są zagadnienia związane z obowiązkiem dokonywania odpisów aktualizujących dotyczących należności cywilnoprawnych do sprawozdania finansowego – bilansu. Jednostki sektora...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »