do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2015, data dodania: 01.05.2015

Artykuł aktualny na dzień 24-11-2017*

*Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w przypadkach wskazanych w art. 35b ust. 1 pkt 1–5 uor. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują drobne zmiany w tym zakresie w pkt 1 i 2.

Odpisy aktualizujące należności publicznoprawne – zasady ich tworzenia

Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia odpisów aktualizujących należności i to niezależnie od tego, czy są to należności publicznoprawne czy też inne. W przypadku tzw. należności publicznoprawnych bez przypisu, gdzie mamy do czynienia z kasowym ich wykonaniem, prowadzenie odpisów aktualizujących jest niedopuszczalne. To potwierdza także, że skoro w takich okolicznościach nie ma należności, to zastosowanie konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” jest zbędne. Księgowanie przez konto 221, chociażby „przelotowo” tylko dlatego, żeby wykazać istnienie należności publicznoprawnej, jest...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »