do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 18/2014, data dodania: 09.09.2014

Artykuł aktualny na dzień 21-06-2018*

*Ryczałty z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych regulują ust. 2a-2c dodane do art. 12 updof od 1 stycznia 2015 r.Zwolnienie świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu organizowanego przez pracodawcę bezpłatnego dowozu do pracy autobusem zostało wprowadzone w pkt 14a dodanym do art. 21 ust. 1 updof od 1 stycznia 2015 r.

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – tabelaryczne zestawienie świadczeń podlegających i niepodlegających pdof po wyroku TK

Od wielu lat wątpliwości pracodawców budzi prawidłowy sposób rozliczania podatku dochodowego od nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych przez ich pracowników. Kwestia ta była przedmiotem licznych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe oraz wyroków sądów administracyjnych. Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne dotyczące sposobu opodatkowywania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych pracodawcy z niecierpliwością czekali na rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. 8 lipca 2014 r. TK wydał wyrok (sygn. akt K 7/13), w którym orzekł o zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »