do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2014 [dodatek: Sposób na płace], data dodania: 29.09.2014

Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku TK z 8 lipca 2014 r. - w praktyce

Nie wszystkie nieodpłatne świadczenia, które pracodawca przekazuje pracownikom, powodują powstanie opodatkowanego przychodu z tego tytułu. Znaczenie ma bowiem, czy taki bonus został m.in. przyznany za zgodą pracownika i spowodował zaoszczędzenie przez niego wydatku. Taka sytuacja powoduje jednocześnie, że nie każde takie świadczenie będzie oskładkowane i wliczane do podstawy zasiłkowej.

Przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, powiększenie majątku pracowników, mające konkretny wymiar finansowy. Katalog nieodpłatnych świadczeń powinien być rozumiany szeroko.

SPIS TREŚCI

  • Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku TK z 8 lipca 2014 r. - w praktyce
  • Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania
  • Świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru składek ZUS i zasiłku