do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Gazeta Samorządu i Administracji 13/2016, data dodania: 04.07.2016

Artykuł aktualny na dzień 24-10-2018

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego opłaty śmieciowej

W przypadkach gdy gminy przejmują egzekucję opłaty śmieciowej problemem może być konieczność zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Katalog przesłanek jest w tym zakresie konkretny. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (organ wykonawczy gminy) może wykonywać czynności egzekucyjne w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z wyłączeniem środka egzekucyjnego dotyczącego egzekucji z nieruchomości) wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego (art. 6qa ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dalej: u.c.p.g.). Wyjątkiem są miasta wymienione w...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »