do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 6/2017, data dodania: 13.03.2017

Artykuł aktualny na dzień 16-12-2018

Roczne sprawozdanie finansowe JST

W materiale zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. W formie tabelarycznej przedstawiono układ i powiązanie pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego z kontami księgowymi. Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz ich jednostki organizacyjne, w tym samorządowe zakłady budżetowe i jednostki budżetowe, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych na dzień bilansowy. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych dla JST jest rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »