do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 2/2017, data dodania: 16.01.2017

Artykuł aktualny do 2017-12-31

Zmiany w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont

Na 5 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw zaplanowano publikację rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst zawiera zestawienie zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. Zmiana przepisów wynika z konieczności ich dostosowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »