do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 13/2016, data dodania: 27.06.2016

Porada w trakcie aktualizacji

Odliczenie VAT z opłaconej faktury za usługę wykonaną w kolejnym miesiącu

Jednostka otrzymała w maju 2016 r. fakturę za billboardy reklamowe. Data wystawienia faktury to 9 maja 2016 r., data wykonania usługi to 8 czerwca 2016 r., natomiast termin płatności to 23 maja 2016 r. Fakturę jednostka opłaciła 17 maja 2016 r. Kiedy możemy odliczyć VAT z tej faktury?

Podatek z tej faktury można odliczyć najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za maj 2016 r. Z przepisów art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wynika, że prawo do odliczenia powstaje w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury.

Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady:

● z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - w zakresie, w jakim taka zapłata jest otrzymywana przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT),

● z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi - w pozostałym zakresie (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

W sytuacji opisanej w pytaniu, w maju 2016 r. spełnione zostały oba warunki powstania prawa do odliczenia - tj. otrzymanie faktury oraz powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego (w związku z otrzymaniem przez niego dokonanej przez jednostkę zapłaty). Jednostka może zatem odliczyć VAT z tej faktury już w ramach deklaracji VAT-7 za maj.

TOMASZ KRYWAN

 prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA

● art. 19a ust. 1 i 8, art. 86 ust. 10-13a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710)

PRZECZYTAJ TEŻ:

w Kiedy odliczyć VAT z faktury otrzymanej przed miesiącem wykonania usługi?

w Czy można odliczyć VAT z faktury, gdy wystawca nie jest podatnikiem VAT?

Powiązane dokumenty