do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 22/2015 [dodatek: Kadry i płace w sferze budżetowej], data dodania: 12.11.2015

Regulamin wynagradzania - zakres regulacji, treść, procedura wprowadzania

Pracownicy jednostek sfery budżetowej w ograniczonym zakresie podlegają zapisom regulaminów wynagradzania. Obowiązujące wyjątki i regulacje wynikające z przepisów Kodeksu pracy i przepisów szczególnych tworzą zasady wprowadzania i stosowania regulaminów wynagradzania tylko w odniesieniu do tych określonych grup zawodowych. Regulamin wynagradzania, podobnie jak regulamin pracy, należy do zakładowych źródeł prawa pracy. Jego postanowienia nie mogą być zatem mniej korzystne dla pracowników niż przepisy aktów szczególnych dotyczących danej grupy zawodowej czy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.),...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »