do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 5/2015, data dodania: 18.02.2015

Artykuł aktualny na dzień 15-12-2018

Zestawienie obrotów i sald jako element niezbędny do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego

Z końcem roku kalendarzowego następuje zamknięcie okresu obrachunkowego księgowości. Jednym z etapów prac związanych z zamknięciem roku obrotowego jest zamknięcie kont i przeniesienie ich ewentualnych sald na odpowiednie pozycje bilansu. W tym celu jednostki sporządzają zestawienie obrotów i sald, czyli tzw. bilans próbny. Zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem jednostki wynikającym z art. 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor). Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień bilansowy kończący pierwszy okres sprawozdawczy. Jednostka ma na to...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »