do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 3/2015, data dodania: 21.01.2015

Artykuł aktualny na dzień 15-12-2018

Przygotowanie dokumentów księgowych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego

Zapewnienie kompletności i prawidłowości operacji w księgach rachunkowych jednostki gwarantuje uniknięcie ewentualnych błędów mogących wyniknąć w ciągu okresu sprawozdawczego. Podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie ponownej kontroli poprawności ujęcia w księgach rachunkowych jednostki dowodów księgowych, w tym poprawności ich sporządzenia, dekretacji, oraz zastosowania odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej, gwarantuje nam właściwe sporządzenie bilansu za rok budżetowy. Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe zobowiązane są do sporządzania sprawozdań o różnym zakresie danych informacyjnych, w tym do sporządzania sprawozdań finansowych. Podstawowym aktem prawnym,...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »