do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 6/2014, data dodania: 21.03.2014

Porada aktualna na dzień 21-09-2017

W jaki sposób ewidencjonować odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych

Dokonanie poprawnych odpisów aktualizujących jest istotnym elementem dla sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Odpisów aktualizujących dokonuje się dla środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także należności jednostki. W poprzednim numerze opisywaliśmy zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych dla składników majątkowych, w tym numerze – omówimy zasady dokonywania odpisów aktualizujących dotyczących należności. Natomiast w kolejnym numerze pomożemy wypełnić informację uzupełniającą do bilansu właśnie w zakresie odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące należności to rezerwy utworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »