do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Serwis Prawno-Pracowniczy 30/2014, data dodania: 05.08.2014

Artykuł aktualny na dzień 21-06-2018*

*Zmieniła się podstawa prawna ale zmiana nie wpływa na aktualność porady.

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

Pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208, dalej: k.p.). Zgodnie z tym przepisem pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: ● imię (imiona) i nazwisko, ● imiona rodziców, ● datę urodzenia, ● miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), ● wykształcenie, ● przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Katalog danych osobowych, jakich pracodawca ma prawo żądać...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »