do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Gazeta Samorządu i Administracji 1/2018, data dodania: 03.01.2018

Artykuł aktualny na dzień 24-10-2018

System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być finansowany z pobieranych opłat

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią, że dochody gminy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie mogą być przeznaczane na finansowanie innych zadań tej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie w ustawie brakuje przepisów, które wprost zabraniałyby dotowania tego systemu z dochodów bieżących. Tak czy inaczej takie dopłaty do „podatku śmieciowego” nie powinny być regułą, lecz wyjątkiem. To, na jakie działania mogą być przeznaczane opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wskazuje art....

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »