do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2017, data dodania: 17.11.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych

Zakres zmian: Z dniem 11 listopada weszła w życie zmiana ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzona ustawą z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930).

Zmiana polega na wyłączeniu możliwości zatrudniania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw pracowników na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Co zmiana przepisów oznacza dla jednostek: Umowy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej (a więc 11 listopada 2017 r.) na stanowiskach doradców i asystentów wygasają z mocy prawa po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (po 25 listopada 2017 r.). W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej Rada Ministrów ma wydać nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy, zawierające zaktualizowany wykaz stanowisk, na jakich mogą być zatrudniani pracownicy samorządowi. Do czasu wydania nowych przepisów obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn.zm.).

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli