do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Serwis Prawno-Pracowniczy 23/2017, data dodania: 14.11.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

Likwidacja stanowisk doradców i asystentów w administracji publicznej

Uchylone zostały przepisy które dotychczas umożliwiały w urzędach samorządu terytorialnego m.in. urzędzie gminy, starostwie powiatowym czy urzędzie marszałkowskim zatrudnianie na stanowiskach doradców i asystentów pracowników samorządowych. Przypomnijmy że stanowiska asystentów i doradców są ściśle sprzężone z funkcją wójta, burmistrza, starosty i marszałka i mają szczególny, osobisty charakter powiązania. W wyniku tej zmiany umowy osób zatrudnionych na tych stanowiskach wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Oznacza to że gabinety polityczne funkcjonujące w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim ulegną rozwiązaniu.

Takie zmiany wprowadziła od 18 listopada 2017 r. Ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

Agata Pinzuł