do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 22/2017, data dodania: 30.10.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

*Te same zasady obowiązują w 2019 r.

W 2018 r. więcej środków trwałych nie będzie wymagało amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 r. z 3500 zł do 10 000 zł wzrośnie wartość niskocennych środków trwałych, które podatnicy mogą zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczenie wydatków na nabycie niskocennennych środków trwałych w 2017 r.

W 2017 r. podatnik, który nabył środek trwały o wartości nieprzekraczającej 3500 zł, ma do wyboru dwa sposoby rozliczenia tego wydatku w kosztach. Może:

  • nie wprowadzać tego składnika do ewidencji środków trwałych, a wydatek poniesiony na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (art. 22d ust. 1 i 2 updof),
  • wprowadzić ten składnik do ewidencji środków trwałych i dokonać od niego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym) albo amortyzować go na zasadach przewidzianych w art. 22h-art. 22m updof (art. 22f ust. 3 updof).

Rozliczenie wydatków na nabycie niskocennennych środków trwałych w 2018 r.

W 2018 r. z 3500 zł do 10 000 zł wzrośnie wartość niskocennych środków. Oznacza to, że podatnicy, którzy nabędą środki trwałe, których wartość przekroczy 3500 zł, ale nie przekroczy 10 000 zł, zyskają możliwość rozliczenia wydatków poniesionych na nich nabycie bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Jeżeli się na to nie zdecydują, nadal będą mogli wprowadzić ten składnik do ewidencji środków trwałych i:

  • dokonać od niego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym) albo
  • amortyzować go na zasadach przewidzianych w art. 22h-art. 22m updof (art. 22f ust. 3 updof).

Podstawa prawna

art. 22d ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1530 - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.

● art. 1 pkt 10 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (projekt został skierowany do Senatu)

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Powiązane dokumenty