do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 22/2017, data dodania: 18.10.2017

Porada w trakcie aktualizacji

*Od 1 stycznia 2018 r. z 3500 zł do 10 000 zł wzrósł limit dla środków trwałych oraz WNP uprawniający do ich bezpośredniego rozliczenia w kosztach. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Nie wpływa to na aktualność porady.

Kiedy można jednorazowo amortyzować fabrycznie nowe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł

PROBLEM

W sierpniu 2017 r. podatnik kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 3 KŚT o wartości początkowej 10 000 zł. Skorzystał w tym miesiącu z jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 22k ust. 14-21 updof. W listopadzie 2017 r. podatnik ten kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 5 KŚT o wartości początkowej 4000 zł. Czy podatnik może ponownie skorzystać z jednorazowej amortyzacji na podstawie ww. przepisów w listopadzie 2017 r.? Czy też musi czekać na następny nowy środek trwały o wartości co najmniej 6000 zł, żeby dokonać tej amortyzacji?

RADA

Podatnik może już w listopadzie 2017 r. jednorazowo zamortyzować fabrycznie nowy środek trwały z grupy 5 KŚT o wartości początkowej 4000 zł. Aby tego dokonać, nie musi czekać na nabycie kolejnego fabrycznie nowego środka trwałego o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 6000 zł. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Z dniem 12 sierpnia 2017 r. do art. 22k updof dodane zostały przepisy ust. 14-21. Umożliwiają one jednorazową amortyzację nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 stosowanej dla celów podatkowych KŚT z 2010 r. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne na podstawie tych przepisów mogą być dokonywane w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy te stosuje się pod warunkiem że:

  1. wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł lub
  2. łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł (art. 22k ust. 15 updof).

Należy zwrócić uwagę, że powyższe stanowi warunek stosowania przepisów o jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych, a nie ograniczenie przedmiotowe ich stosowania. Jednocześnie użycie przez ustawodawcę spójnika "lub" (a nie "oraz") oznacza naszym zdaniem, że wystarczające jest spełnienie w roku podatkowym jednego z ww. warunków, aby uzyskać w tym roku uprawnienie do jednorazowej amortyzacji wszystkich fabrycznie nowych środków trwałych należących do grupy 3-6 i 8 stosowanej dla celów podatkowych KŚT z 2010 r.

W związku z tym, nabywając w sierpniu 2017 r. fabrycznie nowy środek trwały z grupy 3 KŚT o wartości początkowej 10 000 zł, podatnik uzyskał prawo do jednorazowego amortyzowania w 2017 r. fabrycznie nowych środków trwałych. Uprawnienie to obejmuje również fabrycznie nowe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. W konsekwencji nabyty w listopadzie 2017 r. fabrycznie nowy środek trwały z grupy 5 KŚT o wartości początkowej 4000 zł podatnik może jednorazowo zamortyzować już w listopadzie 2017 r. Aby tego dokonać, nie musi czekać na nabycie kolejnego fabrycznie nowego środka trwałego o wartości początkowej co najmniej 6000 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 22k ust. 14-21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1530

Tomasz Krywan

- prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Powiązane dokumenty