do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2017, data dodania: 13.09.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Zakres zmian: Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1621) zostały zmienione postanowienia rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany polegają na:

  • wprowadzeniu nowych stanowisk pracy związanych z: obsługą informatyczną, obsługą w zakresie bhp oraz wewnętrzną służbą ochrony, a także dodatkowych stanowisk związanych z kontrolą wewnętrzną, ratownictwem medycznym, fizjoterapią i terapią zajęciową oraz opieką dzienną,
  • wprowadzeniu jednolitej tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w której wynagrodzenie to dla grup zaszeregowania I-XXII mieści się w widełkach od 1700 zł do 3000 zł), zamiast dwóch osobnych tabel: dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz dla pozostałych pracowników samorządowych,
  • wprowadzeniu maksymalnego poziomu dodatków funkcyjnych odpowiadającego określonym stawkom tego dodatku (w widełkach mieszczących się dla stawek od 1 do 9 - w kwotach od 440 zł do 2750 zł).

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych oraz maksymalnego poziomu dodatków funkcyjnych wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Jednostki powinny sprawdzić najpóźniej w IV kwartale 2017 r., czy i w jakim zakresie będą musiały zwiększyć fundusz płac w celu dostosowania wysokości wynagrodzeń pracowniczych do nowych kwot, aby ustalić plan finansowy wydatków na 2018 r.

Uregulowania w zakresie wprowadzenia nowych stanowisk weszły w życie z 30 sierpnia 2017 r. i powinny być na bieżąco uwzględniane przy ogłaszaniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz przy zmianach wynikających z awansu wewnętrznego pracowników.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli