do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 17/2017, data dodania: 21.08.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zyskali możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł.

Prawo do jednorazowej amortyzacji obejmuje przypadki, w których:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Z jednorazowej amortyzacji skorzystają zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy zostały bowiem wprowadzone do ustawy o PIT i CIT. Zmiany wprowadzone w tych ustawach obowiązują od 12 sierpnia 2017 r., jednak prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych obejmuje też środki trwałe nabyte od 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2017 r. poz. 1448

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"