do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 15-16/2017, data dodania: 25.07.2017

Artykuł aktualny na dzień 15-12-2018*

*Z dniem 1 stycznia 2018 r.przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 760. Uchylone rozporządzenie zostaje zastąpione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2017 r. poz. 1911.

Samochód służbowy w jsfp – zakup, naprawa, sprzedaż

Posiadanie samochodu służbowego stanowi warunek konieczny do poprawy organizacji pracy jednostki, a także zapewnienia realizacji jej bieżących zadań. Zakup samochodu to każdorazowo duży wydatek dla budżetów JSFF, a wielość zmiennych pojawiających się przy tej transakcji wywołuje dużo wątpliwości i niejasności. Bieżący temat numeru w całości poświęcony jest samochodom służbowym. Autor przedstawia m.in. prawidłową ewidencję zakupu samochodu oraz wskazuje na elementy podnoszące wartość tego środka trwałego. Dokonanie zakupu samochodu do użytku służbowego w jednostkach sektora finansów publicznych (dalej: jsfp) wymaga przygotowania...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »