do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 15-16/2017, data dodania: 27.07.2017

Porada w trakcie aktualizacji

Odliczenie VAT z faktury dokumentującej nabycie odsprzedawanych przez szkołę gazu i prądu

Kiedy szkoła może odliczyć podatek naliczony z tytułu zużycia gazu i prądu w 100% w związku z wystawioną fakturą najemcy za zużycie gazu i prądu?

STAN FAKTYCZNY: Szkoła wynajmuje pomieszczenia kuchenne. Kwestia opłaty wygląda następująco:

  • opłata za wynajem jest stała, zgodnie z rozporządzeniem dyrektora,
  • opłata za zużycie prądu i gazu jest naliczana według faktycznego zużycia.

W maju wystawiono fakturę za wynajem pomieszczenia kuchennego oraz zużycie gazu i prądu. Termin płatności: w ciągu 7 dni od wystawienia faktury (czyli jeszcze w maju).

W maju szkoła otrzymała i opłaciła fakturę zakupową gazu i prądu, na której jest wyszczególnienie, że dotyczy ona zużycia gazu i prądu w kwietniu. Czy VAT naliczony z tej faktury może zostać odliczony już w maju, czy dopiero w czerwcu, kiedy otrzymamy fakturę za zużycie gazu i prądu w maju? Czy faktyczny okres zużycia wykazywany na fakturach ma istotne znaczenie do prawa odliczenia, czy jest to nieistotne, a znaczenie ma data wystawienia faktury? A może refaktura za zużycie mediów powinna być wystawiona przez szkołę dopiero po otrzymaniu faktur z faktycznym zużyciem za okres, kiedy było wynajmowane pomieszczenie. Umowa wynajmu zawiera informację, że płatność następuje w ciągu 7 dni po wystawieniu faktury.

ODPOWIEDŹ: Faktyczny okres zużycia odsprzedawanych towarów i usług ma znaczenie z punktu widzenia korzystania z prawa do odliczenia. W konsekwencji VAT z faktury otrzymanej w maju (dokumentującej nabycie gazu i prądu w kwietniu) nie może zostać odliczony. Odliczony może zostać dopiero VAT z faktury otrzymanej w czerwcu (dokumentującej nabycie gazu i prądu w maju).

Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim nabywane przez podatników towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Aby zatem przysługiwało prawo do odliczenia, musi istnieć związek pomiędzy nabywanymi przez podatników towarami lub usługami, a wykonywanymi przez nich czynnościami opodatkowanymi.

Mając to na uwadze, należy wyjaśnić, że w przedstawionej sytuacji gaz i prąd nabyte przez szkołę w kwietniu nie zostały wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych (a przynajmniej nie wynika to z treści pytania). W konsekwencji prawo do odliczenia z faktury dokumentującej ich zakup nie przysługuje (mimo że faktura ta została otrzymana w maju, a więc w miesiącu odsprzedaży gazu i prądu).

Do wykonywania czynności opodatkowanych wykorzystane natomiast zostały gaz i prąd nabyte przez szkołę w maju. W konsekwencji dopiero z faktury otrzymanej przez szkołę w czerwcu (dokumentującej nabycie gazu i prądu w maju) szkole (a precyzyjniej - macierzystej dla szkoły jednostce samorządu terytorialnego) przysługiwać będzie prawo do odliczenia.

Decyzja, kiedy w przedstawionej sytuacji wystawić refakturę, zależy przede wszystkim od szkoły. Jeżeli szkoła zna zużycie gazu i prądu w danym miesiącu przed otrzymaniem faktury dokumentującej ich nabycie, nie ma przeszkód, aby faktura (refaktura) dokumentująca odsprzedaż tego gazu i prądu wystawiona została krótko po zakończeniu rozliczanego miesiąca. Nie ma jednak również przeszkód, aby faktura (refaktura) taka wystawiana była dopiero po otrzymaniu faktury dokumentującej nabycie gazu i prądu.

Podstawa prawna

  • art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)

TOMASZ KRYWAN

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków

Powiązane dokumenty